Om de verkeersveiligheid in onze schoolomgeving een handje toe te steken en uw kind een veiliger gevoel te geven in het drukke verkeer,  vragen wij u vriendelijk om …

  • … uw wagen steeds te parkeren op de parking vóór de school. Er is daar voldoende parkeergelegenheid.
  • … enkel met de wagen naar school te komen indien anders niet mogelijk is.
  • … de lagere schoolkinderen tot aan de schoolpoort te begeleiden terwijl de kleuters tot aan de glazen deur (speelplaats) mogen gebracht worden. Ouders blijven niet op de speelplaats staan.
  • … met uw kind de veiligste route van thuis naar school en van school naar thuis te bespreken. De veiligste route is daarom niet de kortste weg!
  • … ervoor te zorgen dat de fiets van uw kind verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.
  • de kinderen die in rij met de fiets of te voet naar huis moeten voldoende ruimte te geven, zodat hun veiligheid gewaarborgd wordt.

´s Middags en na 16 uur worden de rijen begeleid en overgestoken aan de schooluitgang en aan het kruispunt Bergwegel/Potaardeberg.
Wanneer de ouders de kinderen vergezellen in de begeleide rijen, valt de verantwoordelijkheid automatisch op hen.

  • de verkeersregels te respecteren. Geef als ouder het goede voorbeeld en steek de rijweg over op het zebrapad.
  • de richtlijnen van onze gemachtigde opzichters te respecteren.
  • … uw kinderen af te halen aan de schoolpoort of op de opvangplaats.
  • … de richtlijnen van onze leerkrachten die toezicht houden, nauwgelet te volgen.

Wij danken voor de goede medewerking.