Er is 1 overkoepelende schoolraad

  • In onze schoolraad zetelen vertegenwoordigers van de ouders, van het personeel, van de lokale gemeenschap en van het schoolbestuur.
  • De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf informatie maar moet ook zelf communiceren over de eigen werking. Zo blijven alle personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt.
  • Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid (bv. over het leerlingenvervoer, …) en een overlegbevoegdheid (bv. over het schoolreglement, het schoolwerkplan, …).
  • De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen.

De leden van onze schoolraad

Voorzitter:

Els Persyn

Vertegenwoordigers ouders:

Kurt Baes – Els Marchand – Jurgen Delannoo

Vertegenwoordigers personeel:

Els Persyn – Tineke Peters – Marieken Van Der Schaeghe

Vertegenwoordigers lokale gemeenschap:

Hilde Droesbeke –

Afvaardiging schoolbestuur:

Schepen Isabelle Van De Steene

Directeur Sophie Lejeune

Directeur Rebecca Pauwels

 

  • De schoolraad is steeds te bereiken via de voorzitter Els Persyn: els.persyn@merelbeke.be
  • De bijeenkomsten gaan steeds door in de leraarskamer van de Kloosterstraat.

 

Download verslagen/documenten: 
BijlageGrootte
PDF-pictogram 4 juni 201836.23 KB
PDF-pictogram 4 juni 2018 Bijlagen561.41 KB
PDF-pictogram 23 mei 201630.94 KB
PDF-pictogram 14 december 201520.75 KB
PDF-pictogram 28 oktober 201523.59 KB
Microsoft Office-documentpictogram 4 september 2014.doc26.5 KB
PDF-pictogram 26 mei 2014330.7 KB
PDF-pictogram 19 mei 2014498.45 KB
PDF-pictogram 27 januari 201429.51 KB
PDF-pictogram 11 juni 2013333.9 KB
PDF-pictogram 4 maart 201316.05 KB
PDF-pictogram 17 oktober 20129.65 KB
PDF-pictogram 29 mei 201210.98 KB
Bestand 22 maart 201823.9 KB