Er is 1 overkoepelende ouderraad.

DE OVERKOEPELENDE OUDERRAAD

De overkoepelende ouderraad is het orgaan waarin:

  • overkoepelende items en thema’s meer gericht op het pedagogisch en/of beleidsmatig kader besproken worden.
  • voorzien wordt in een brug tussen ouders en directie en school
  • communicatie van de verschillende ouderwerkgroepen naar het schoolbestuur en de school doorgegeven wordt.
  • informatie van de school en het schoolbestuur doorgegeven wordt naar de ouderwerkgroepen.

Uit die ouderraad is er dan 1 lid per afdeling die ook in de schoolraad zetelt.

De leden van de ouderraad zijn:

Voor de afdeling Kloosterstraat:

Voor de afdeling Bergwegel:

Voor de afdeling Lemberge :

Ouderwerkgroepen

De ouderwerkgroepen organiseren per afdeling activiteiten voor de kinderen en de ouders.

Elke ouderwerkgroep bestaat uit  voorzitters, een penningmeester en een secretaris.

OUDERWERKGROEP KLOOSTERSTRAAT

Het bestuur van de ouderwerkgroep Kloosterstraat bestaat uit:

  • Rutger Breuls
  • Björn Wulgaert
  • Evelyn Debue
  • Griet Van de Walle
  • Nathalie Wulteputte
  • Ruben De Clercq

E-mail: ouderwerkgroep.kloosterstraat@gmail.com

Volg ons op www.facebook.com/ockloosterstraat en Instagram www.instagram.com/ockloosterstraat/ 

OUDERWERKGROEP BERGWEGEL

Het bestuur van de ouderwerkgroep Bergwegel bestaat uit:

Meer informatie vind je op hun website: www.debergwegelduwers.be

OUDERWERKGROEP LEMBERGE

Het bestuur van de ouderwerkgroep Lemberge bestaat uit:

Download verslagen/documenten: 
BijlageGrootte
PDF-pictogram 5 december 2017120.7 KB
PDF-pictogram 29 oktober 201456 KB
PDF-pictogram 29 januari 201458.8 KB
PDF-pictogram 6 januari 201451.3 KB
PDF-pictogram 15 oktober 201322.78 KB
PDF-pictogram 4 juni 2013191.59 KB
PDF-pictogram 19 februari 2013204.5 KB
PDF-pictogram 9 oktober 201259.17 KB
PDF-pictogram 22 mei 201282.4 KB
PDF-pictogram 7 februari 201219.75 KB
PDF-pictogram 18 november 201153.52 KB
PDF-pictogram Ouderraad 2/10/2018291.81 KB
PDF-pictogram Ouderraad 4/12/2018218.74 KB