Nutswerken Kloosterstraat

U bent hier

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de grote wegenwerken aan de hoofdstraat van onze school: de Kloosterstraat.

Kruispunt Poelstraat dicht

Heraanleg Kloosterstraat: kruispunt met Poelstraat dicht

Van 5 tot 16 februari wordt het kruispunt van de Poelstraat en Kloosterstraat volledig afgesloten. Na de werken wordt het kruispunt voorlopig hersteld waardoor het opnieuw toegankelijk wordt.

Van 9 tot 27 april wordt het kruispunt van de Poelstraat en Kloosterstraat opnieuw volledig afgesloten voor het definitief herstel, met uitzondering van het aanbrengen van de toplaag in asfalt.

Wanneer het kruispunt van de Kloosterstraat met de Poelstraat volledig onderbroken wordt, is volgende omleiding van toepassing:

  • Het doorgaand verkeer worden omgeleid via Lamstraat en Lembergsesteenweg.
  • Fietsers worden over een kleine afstand omgeleid, nl. via een doorgang op het OCMW-terrein, de trage weg van de Herman Teirlinckstraat en de Conversatieweg.

De bussen van lijn 44 en 49 zullen de omleiding van de wagens volgen. Hierdoor zullen halte Merelbeke Kerk, Merelbeke Molenhoek en Merelbeke Kloosterstraat niet bediend worden. Er worden vervanghaltes voorzien aan het kruispunt van de Lembergsesteenweg en de Hundelgemsesteenweg, nabij de Kloosterstraat (zijde Lembergsesteenweg) en de Salisburylaan

Lees het volledige bericht

Hoofdingang school verplaatst naar achterkant vanaf 29/01/2018

Beste ouder,

Langs deze weg herinneren we jullie er aan dat vanaf maandag 29 januari 2018 de hoofdingang van onze school verplaatst wordt naar de achterkant langs de Herman Teirlinckstraat.

De poort vooraan aan de Kloosterstraat blijft gesloten. Op deze manier kan de veiligheid van onze schoolkinderen gewaarborgd worden en wordt onnodig verkeer in de werfzone vermeden.

De tweede brief in bijlage geeft nog eens een overzicht van de flankerende maatregelen naar parkeerplaatsen en bereikbaarheid toe.

We willen in de eerste plaats vragen om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen.

Aan het nieuwe schoolhek achteraan is elke dag bewaking vanaf 8u05. Wie zijn kinderen vroeger naar school brengt, brengt ze op eigen verantwoordelijkheid tot aan de ochtendopvang in de refter van de school. Op vraag van een aantal ouders vervroegen we de ochtendopvang van 7u20 naar 7u10.

De ouders van de kleuters brengen hun kleuter na 8u05 tot op de kleuterspeelplaats. Zij betreden daarvoor de speelplaats lager en kunnen langs een afgezet pad tot aan de kleuterspeelplaats komen. Langs deze weg kunnen ze ook hun kleuters om 16u00 ophalen in de kleuterklassen.

Kinderen die met de fiets naar school komen brengen hun fiets langs de speelplaats lager tot aan de fietsenstalling. De huidige fietsenstalling blijft dus behouden.

We kunnen door deze wegenwerking geen Règi rij meer voorzien.

Gelieve zélf met je kind een veilige weg naar huis af te spreken en die weg vooraf eens samen te doen. Spreek goed af of je kind alleen naar huis mag of opgehaald wordt. Bij wijzigingen steeds de leerkracht op de hoogte brengen a.u.b.

 

 

We doen ons best om het voor de kinderen zo veilig mogelijk te houden en vragen daarbij  jullie medewerking als ouder.

Alvast onze oprechte dank voor jullie bereidwilligheid.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Els Sys – Sophie Lejeune

Directeur GILKO Merelbeke           

 

 

 

 

Lees het volledige bericht

Kloosterstraat opnieuw open

Vanaf maandag 13/11/2017 is de Kloostertsraat opnieuw bereikbaar langs beide zijden, dus ook langs de Poelstraat.

Het éénrichtingsverkeer geldt voorlopig niet meer.

De wegenwerken zijn echter nog niet afgelopen. We houden jullie verder op de hoogte van eventuele nieuwe wijzigingen.

Vriendelijke groeten,

Els Sys - Sophie Lejeune

Directeur GILKO Merelbeke

 

Lees het volledige bericht

Aandachtspunten brengen en afhalen kinderen

Beste ouder,

Zoals eerder gemeld starten op donderdag 28/09/2018 de werken in de Kloosterstraat.

Vandaar dat de ingang voor alle kinderen, ook voor fietsers, vanaf die dag via het zijhek aan de kleuterblok zal verlopen.

We plaatsten daar nadarhekkens om een parking voor de fietsen af te bakenen én om een doorgang naar de speelplaatsen te voorzien.

We willen uitdrukkelijk vragen om je kind tot aan de ochtendopvang of tot aan de juiste speelplaats (kleuter/lager) te brengen.

Bij het afhalen van de kinderen organiseren we onderstaande regeling:

-        kleuters worden om 16u00 in de klas opgehaald.

-        lagere schoolkinderen worden om 16u00 opgehaald aan de rij op de speelplaats lager. Je komt dus als ouder tot aan de speelplaats lager.

Kinderen die in de studie blijven worden ook ter plaatse opgehaald op de studieplaatsen of op de speelplaats.

Graag steeds de juf van toezicht verwittigen wanneer je uw kind ophaalt.

Bedankt voor jullie medewerking.

 

Lees het volledige bericht

Werken Kloosterstraat vanaf donderdag 28 september 2017

Vanaf donderdag 28 september 2017 starten de werken in de Kloosterstraat.

Dat betekent concreet dat er éénrichtingsverkeer geldt in de Kloosterstaat richting Poelstraat. Vanuit de Poelstraat kan je de Kloosterstraat dus niet meer in.

De trottoirs langs onze school worden volledig opengebroken van aan de hoek van de Poelstraat met de Kloosterstraat tot voorbij onze hoofdingang.

Vandaar dat de ingang voor alle kinderen, ook voor fietsers, vanaf donderdag via het zijhek aan de kleuterblok zal verlopen.

We organiseren daar een veilige in- en uitgang door gebruik te maken van nadarhekkens. Ook de fietsen kunnen daar veilig geplaatst worden.

Uiteraard vragen we aan iedereen om mee te zorgen voor een veilige schoolomgeving.

Bedankt voor jullie medewerking.

Lees het volledige bericht

Vanaf maandag 11 september 2017: vernieuwing nutsleidingen.

Vernieuwing nutsleidingen Kloosterstraat

De Kloosterstraat krijgt dit najaar een nieuwe riolering en de straat wordt ook verkeersveiliger gemaakt. Voor die riolerings- en wegenwerken van start gaan, vernieuwen verschillende nutsmaatschappijen eerst hun kabel- en leidingennetwerk. Dat gebeurt vanaf maandag 11 september en zal ongeveer 1 maand duren. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, worden de werken in fasen uitgevoerd.

  • Fase 1: het deel van de Kloosterstraat tussen de Hundelgemsesteenweg en de Poelstraat
  • Fase 2: de Poelstraat tussen de Hundelgemsesteenweg en de Kloosterstraat
  • Fase 3: de Kloosterstraat (onpare zijde) vanaf de Poelstraat tot de hoofdingang van de school
  • Fase 4: Kloosterstraat (onpare zijde) vanaf de hoofdingang van de school tot de Lembergsesteenweg
  • Fase 5: Kloosterstraat (pare zijde)

Na de werken moeten ook alle huizen nog aangesloten worden op het nieuwe leidingennetwerk. Dat zal alleen plaatselijke hinder veroorzaken.

Verkeerssituatie
Tijdens de werken in de Kloosterstraat (fase 3, 4 en 5) zal eenrichtingsverkeer gelden in de richting van de Poelstraat. In fase 2, wanneer de aannemer werkt in de Poelstraat tussen de Hundelgemsesteenweg en de Kloosterstraat, zullen fietsers richting de Hundelgemsesteenweg moeten omrijden via de Herman Teirlinckstraat. De aannemer zal ervoor zorgen dat de opritten van de huizen in de werfzone tijdens de werken zoveel mogelijk bereikbaar zijn. Ook de parking van het woonzorgcentrum en de parking met de glasbollen zullen bereikbaar blijven.

Lees het volledige bericht