Nutswerken Kloosterstraat

U bent hier

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de grote wegenwerken aan de hoofdstraat van onze school: de Kloosterstraat.

Start asfaltering Kloosterstraat

Start asfaltering Kloosterstraat

In de Kloosterstraat start de aannemer vanaf 24 augustus met het plaatsen van de onderlagen van de asfaltering. Eind deze week en begin volgende week worden de boordstenen en de kantstroken gegoten vanaf huisnummer 21 tot de Lembergsesteenweg. Bewoners dienen hun wagen vanaf donderdag 16 augustus buiten de werfzone te parkeren. De woningen blijven te voet bereikbaar. 
Er is geen doorgaand verkeer mogelijk tijdens de werken en tijdens de uithardingstijd van het asfalt (10 dagen na plaatsing).

 

De volgende omleiding blijft gelden:

 • Het doorgaand verkeer rijdt via de Poelstraat, Lamstraat en Lembergsesteenweg.
 • Fietsers kunnen hun normale traject volgen en krijgen doorgang in de werfzone met de fiets aan de hand.
 • Het openbaar vervoer kan zijn normale traject volgen. 

Parkeren
Parkeren kan achter de gemeentehallen en in de Zusters Maricolenstraat.

Kleine Kloosterstraat
De aannemer is ondertussen ook gestart met de klinkerverharding van de rijweg in de Kleine Kloosterstraat.

Lees het volledige bericht

Werken Kloosterstraat: kruispunt met Zusters Maricolenstraat dicht

Werken Kloosterstraat: kruispunt met Zusters Maricolenstraat dicht

In de Kloosterstraat is de aannemer op dit moment bezig met rioleringswerken ter hoogte van de Zusters Maricolenstraat. Daardoor is het kruispunt van de Kloosterstraat met de Zusters Maricolenstraat dicht. Dat heeft ook gevolgen voor wie naar de OCMW-parking wil, want die is niet meer bereikbaar via de Kloosterstraat.
 
Parking OCMW enkel via Poelstraat en Gemeentehallen
Wie de parking op wil, zal via de Poelstraat en de inrit en parking van de Gemeentehallen moeten rijden. Je kan de OCMW-parking dus niet meer via de Kloosterstraat op of af, maar alleen via de Poelstraat. Van aan de Gemeentehallen is een doorgang naar de OCMW-parking voorzien. Om de parking weer te verlaten, rij je via de brandweer terug naar de Poelstraat. Je mag niet sneller rijden dan 30 km/u en brandweervoertuigen krijgen altijd voorrang. Pas wanneer de Kloosterstraat klaar is, in het najaar van dit jaar, zal je de OCMW-parking weer via de gewone weg kunnen bereiken.

 

Verdere planning
Vanaf half juni zal de aannemer nieuwe rioleringen aanleggen in het stuk van de Kloosterstraat tussen de Zusters Maricolenstraat en de Poelstraat. In de zogenoemde Kleine Kloosterstraat zijn de rioleringswerken stilaan afgerond en kan de afwerking de voetpaden beginnen leggen. Ook ter hoogte van het GILKO is de aannemer bezig met de afwerking. Hij legt er de funderingen en daarna de klinkers van de voetpaden.

 

Omleiding
De volgende omleiding blijft gelden:

 • Het doorgaand verkeer rijdt via de Poelstraat, Lamstraat en Lembergsesteenweg.
 • Fietsers kunnen hun normale traject volgen en krijgen doorgang in de werfzone met de fiets aan de hand.
 • Het openbaar vervoer kan zijn normale traject volgen.

De toegang tot de school blijft in de Herman Teirlinckstraat. Om de veiligheid van de kinderen te garanderen en onnodig verkeer in de werfzone te vermijden, blijft de poort in de Kloosterstraat dicht.

 

Eénrichtingsverkeer in deel van Dr. O. De Gruyterstraat
Omdat de toegang tot het GILKO nu in de Herman Teirlinckstraat ligt en ouders de kiss-en-ride-zone in de Maurits Sabbestraat en aan de Conversatieparking moeten gebruiken, geldt vanaf vrijdag 1 juni éénrichtingsverkeer in een deel van de Dr. O. De Gruyterstraat. Het gaat om het stuk tussen de Hundelgemsesteenweg en de inrit van de Conversatieparking, in de richting van de parking. Er rijdt nu meer verkeer door dat deel van de Dr. O. De Gruyterstraat, waardoor de afwikkeling op het kruispunt met de Hundelgemsesteenweg niet vlot verloopt. Het éénrichtingsverkeer moet dat probleem verhelpen.
Je kan de Conversatieparking dus nog altijd zowel via de Hundelgemsesteenweg als de Maurits Sabbestraat bereiken. Maar wie naar de Hundelgemsesteenweg wil, moet de omleiding volgen via de rotonde, de Mijleekstraat en de Lembergsesteenweg. Fietsers mogen wel nog altijd in beide richtingen door. De maatregel geldt tot het einde van de werken in de Kloosterstraat.

Lees het volledige bericht

Bijkomende verkeersmaatregelen in de Dr. O. De Gruyterstraat

Vanaf 1 juni tot het einde van de wegenwerken in de Kloosterstraat voert men éénrichtingsverkeer in in de Dr. O. De Gruyterstraat tussen de Hundelgemsesteenweg en de conversatieparking, in de richting van de parking.

Dat éénrichtingsverkeer geldt niet voor fietsers.

U kan meer lezen in de bijgevoegde nieuwsbrief.

Els Sys - Sophie Lejeune

Directeur GILKO Merelbeke

Lees het volledige bericht

Kruispunt Poelstraat opnieuw open vanaf 25/04

Werken Kloosterstraat: kruispunt met Poelstraat weer open op 25 april

Het kruispunt van de Kloosterstraat met de Poelstraat gaat uiterlijk op woensdag 25 april weer open. Het kruispunt is de voorbije dagen verder afgewerkt en op maandag 23 en dinsdag 24 april krijgt het een nieuwe, definitieve asfaltlaag. Ook het stuk van de Kloosterstraat tot aan de woning met huisnummer 21 krijgt een onderlaag in asfalt. Daarna wordt de belijning op het kruispunt aangebracht, zodat het verkeer er uiterlijk woensdag weer door kan. De voetpaden worden in mei afgewerkt, maar zullen wel al verhard worden met steenslag.

Na woensdag 25 april, wanneer het kruispunt van de Kloosterstraat met de Poelstraat weer open is, geldt volgende omleiding:

 • Het doorgaand verkeer rijdt via de Poelstraat, Lamstraat en Lembergsesteenweg.
 • Fietsers kunnen hun normale traject volgen en krijgen doorgang in de werfzone met de fiets aan de hand.
 • Het openbaar vervoer kan zijn normale traject volgen.

De toegang tot de school blijft in de Herman Teirlinckstraat. Om de veiligheid van de kinderen te garanderen en onnodig verkeer in de werfzone te vermijden, blijft de poort in de Kloosterstraat dicht.

Vanaf 25 april
Wanneer het kruispunt van de Kloosterstraat met de Poelstraat is afgewerkt, werkt de aannemer de riolering af in de zogenoemde kleine Kloosterstraat. Hij voert er ook verder huisaansluitingen uit. Begin mei begint de aannemer dan met de rioleringswerken in de Kloosterstraat van aan de Lembergsesteenweg in de richting van de Zusters Maricolenstraat. Wie in dit stuk van de werfzone woont, houdt er best rekening mee dat hij dan niet met z'n auto tot aan z'n woning zal kunnen. Je kan parkeren op de parking van de Gemeentehallen. Je kan ook een buurtkaart aanvragen, waarmee je 's avonds en in het weekend op de OCMW-parking mag parkeren. Meer info daarover vind je hieronder.
In de week van 7 mei worden ook de bermen en voetpaden afgewerkt in het stuk van de Kloosterstraat van aan de Poelstraat tot het huis met nummer 21, maar alleen aan de kant van school. Aan de kant van het OCMW worden de voetpaden verhard met steenslag, omdat de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum volop bezig is en de gemeente wil vermijden dat de nieuwe voetpaden beschadigd zoud
en worden.

Buurtkaart voor gebruik OCMW-parking
Mensen die in de werfzone wonen en tijdens de werken niet tot aan hun woning kunnen, kunnen een buurtkaart aanvragen. Daarmee kan je tussen 18 uur 's avonds en 7.30 uur 's morgens en in het weekend parkeren op de OCMW-parking naast het gebouw van de afdeling Zilverberk. Overdag is de parking voorbehouden voor de eigen diensten en de bezoekers van het OCMW, omdat heel wat bezoekers slecht te been zijn en het daarom niet aangewezen is hen naar de parking van de Gemeentehallen te sturen. Bovendien is het aantal parkeerplaatsen beperkt door de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum.
Je kan een buurtkaart aanvragen bij het OCMW. Je kan maximaal twee buurtkaarten aanvragen per woning en je mag ze niet doorgeven aan anderen.

Lees het volledige bericht

Kruispunt met Poelstraat dicht van 9 tot 27 april

Werken Kloosterstraat: kruispunt met Poelstraat dicht van 9 tot 27 april

Het kruispunt van de Kloosterstraat met de Poelstraat gaat opnieuw dicht van 9 tot 27 april. Het wordt dan verder afgewerkt, de toplaag in asfalt inbegrepen. In diezelfde periode begint de aannemer ook huisaansluitingen uit te voeren in de zogenoemde ‘Kleine Kloosterstraat’, de zone tussen de Hundelgemsesteenweg en de Poelstraat.  
 
Omleiding
Wanneer het kruispunt van de Kloosterstraat met de Poelstraat volledig onderbroken wordt, is volgende omleiding van toepassing:

 • Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via Lamstraat en Lembergsesteenweg.
 • Fietsers mogen door met de fiets aan de hand.  
 • De bussen van lijn 44 en 49 volgen dezelfde omleiding als de auto’s. Daardoor zullen haltes Merelbeke Kerk, Merelbeke Molenhoek en Merelbeke Kloosterstraat niet bediend worden. Er zijn vervanghaltes aan het kruispunt van de Lembergsesteenweg en de Hundelgemsesteenweg, nabij de Kloosterstraat (kant Lembergsesteenweg) en de Salisburylaan.

 

Volgende fase vanaf mei
Eens het kruispunt van de Kloosterstraat met de Poelstraat klaar is, begint de aannemer met de rioleringswerken in de Kloosterstraat van aan de Lembergsesteenweg in de richting van de Zusters Maricolenstraat. Die fase zal begin mei van start gaan. In de Kleine Kloosterstraat werkt de aannemer dan de huisaansluitingen af en daarna zal het wegdek verhard worden. In die fase van de werken moet je rekening houden met volgende omleiding:

 • Het doorgaand verkeer rijdt via de Poelstraat, Lamstraat en Lembergsesteenweg.
 • Fietsers kunnen hun normale traject volgen en krijgen doorgang in de werfzone met de fiets aan de hand.
 • Het openbaar vervoer kan zijn normale traject volgen.

 
De toegang tot de school blijft ook in deze fase in de Herman Teirlinckstraat. Om de veiligheid van de kinderen te garanderen en onnodig verkeer in de werfzone te vermijden, blijft de poort in de Kloosterstraat dicht.

Lees het volledige bericht

Kruispunt Poelstraat dicht

Heraanleg Kloosterstraat: kruispunt met Poelstraat dicht

Van 5 tot 16 februari wordt het kruispunt van de Poelstraat en Kloosterstraat volledig afgesloten. Na de werken wordt het kruispunt voorlopig hersteld waardoor het opnieuw toegankelijk wordt.

Van 9 tot 27 april wordt het kruispunt van de Poelstraat en Kloosterstraat opnieuw volledig afgesloten voor het definitief herstel, met uitzondering van het aanbrengen van de toplaag in asfalt.

Wanneer het kruispunt van de Kloosterstraat met de Poelstraat volledig onderbroken wordt, is volgende omleiding van toepassing:

 • Het doorgaand verkeer worden omgeleid via Lamstraat en Lembergsesteenweg.
 • Fietsers worden over een kleine afstand omgeleid, nl. via een doorgang op het OCMW-terrein, de trage weg van de Herman Teirlinckstraat en de Conversatieweg.

De bussen van lijn 44 en 49 zullen de omleiding van de wagens volgen. Hierdoor zullen halte Merelbeke Kerk, Merelbeke Molenhoek en Merelbeke Kloosterstraat niet bediend worden. Er worden vervanghaltes voorzien aan het kruispunt van de Lembergsesteenweg en de Hundelgemsesteenweg, nabij de Kloosterstraat (zijde Lembergsesteenweg) en de Salisburylaan

Lees het volledige bericht

Hoofdingang school verplaatst naar achterkant vanaf 29/01/2018

Beste ouder,

Langs deze weg herinneren we jullie er aan dat vanaf maandag 29 januari 2018 de hoofdingang van onze school verplaatst wordt naar de achterkant langs de Herman Teirlinckstraat.

De poort vooraan aan de Kloosterstraat blijft gesloten. Op deze manier kan de veiligheid van onze schoolkinderen gewaarborgd worden en wordt onnodig verkeer in de werfzone vermeden.

De tweede brief in bijlage geeft nog eens een overzicht van de flankerende maatregelen naar parkeerplaatsen en bereikbaarheid toe.

We willen in de eerste plaats vragen om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen.

Aan het nieuwe schoolhek achteraan is elke dag bewaking vanaf 8u05. Wie zijn kinderen vroeger naar school brengt, brengt ze op eigen verantwoordelijkheid tot aan de ochtendopvang in de refter van de school. Op vraag van een aantal ouders vervroegen we de ochtendopvang van 7u20 naar 7u10.

De ouders van de kleuters brengen hun kleuter na 8u05 tot op de kleuterspeelplaats. Zij betreden daarvoor de speelplaats lager en kunnen langs een afgezet pad tot aan de kleuterspeelplaats komen. Langs deze weg kunnen ze ook hun kleuters om 16u00 ophalen in de kleuterklassen.

Kinderen die met de fiets naar school komen brengen hun fiets langs de speelplaats lager tot aan de fietsenstalling. De huidige fietsenstalling blijft dus behouden.

We kunnen door deze wegenwerking geen Règi rij meer voorzien.

Gelieve zélf met je kind een veilige weg naar huis af te spreken en die weg vooraf eens samen te doen. Spreek goed af of je kind alleen naar huis mag of opgehaald wordt. Bij wijzigingen steeds de leerkracht op de hoogte brengen a.u.b.

 

 

We doen ons best om het voor de kinderen zo veilig mogelijk te houden en vragen daarbij  jullie medewerking als ouder.

Alvast onze oprechte dank voor jullie bereidwilligheid.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Els Sys – Sophie Lejeune

Directeur GILKO Merelbeke           

 

 

 

 

Lees het volledige bericht

Kloosterstraat opnieuw open

Vanaf maandag 13/11/2017 is de Kloostertsraat opnieuw bereikbaar langs beide zijden, dus ook langs de Poelstraat.

Het éénrichtingsverkeer geldt voorlopig niet meer.

De wegenwerken zijn echter nog niet afgelopen. We houden jullie verder op de hoogte van eventuele nieuwe wijzigingen.

Vriendelijke groeten,

Els Sys - Sophie Lejeune

Directeur GILKO Merelbeke

 

Lees het volledige bericht

Aandachtspunten brengen en afhalen kinderen

Beste ouder,

Zoals eerder gemeld starten op donderdag 28/09/2018 de werken in de Kloosterstraat.

Vandaar dat de ingang voor alle kinderen, ook voor fietsers, vanaf die dag via het zijhek aan de kleuterblok zal verlopen.

We plaatsten daar nadarhekkens om een parking voor de fietsen af te bakenen én om een doorgang naar de speelplaatsen te voorzien.

We willen uitdrukkelijk vragen om je kind tot aan de ochtendopvang of tot aan de juiste speelplaats (kleuter/lager) te brengen.

Bij het afhalen van de kinderen organiseren we onderstaande regeling:

-        kleuters worden om 16u00 in de klas opgehaald.

-        lagere schoolkinderen worden om 16u00 opgehaald aan de rij op de speelplaats lager. Je komt dus als ouder tot aan de speelplaats lager.

Kinderen die in de studie blijven worden ook ter plaatse opgehaald op de studieplaatsen of op de speelplaats.

Graag steeds de juf van toezicht verwittigen wanneer je uw kind ophaalt.

Bedankt voor jullie medewerking.

 

Lees het volledige bericht

Pagina's