Onze school is aangesloten bij het CLB GO!

Voskenslaan 262
9000 Gent
tel.: 09/243.79.70
fax: 09/220.64.17
e-mail: clb.gent@pantarhei.be

Vestigingsplaats en consultatiekabinet voor onze school:

Medische discipline:
Varingstraat 21
9090 Melle
09/331.58.33

Pyschologische/Sociale discipline:
Voskenslaan 262
9000 Gent
09/243.79.70

Verantwoordelijke voor onze school: Lisa Van Der Meersch (contactpersoon + psycho-pedagogisch consulent)

Deze CLB- contactpersoon is op de school te bereiken op iedere donderdag in de Kloosterstraat of op volgend nummer: 0499/51.71.90

Maatschappelijk werker: Simon Plets

Het kind staat centraal: het doel van het CLB is steeds het bevorderen van het welbevinden van de leerling. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie. (Art.5 van het CLB-decreet dd 01/12/1998) Teneinde deze opdrachten te realiseren, situeert de begeleiding van de leerlingen door het centrum zich op volgende domeinen:

  • Het leren en studeren
  • De onderwijsloopbaan
  • Het psychisch en sociaal functioneren
  • De preventieve gezondheidszorg

Het CLB-team is onafhankelijk maar werkt zeer nauw samen met de school (Multi Disciplinair Overleg - MDO; teambesprekingen; info-avonden; ...). Het respect voor privacy en discretie in deze samenwerking is zéér belangrijk.

De CLB-dienst is dagelijks open tussen 8u.30 en 12 u. en tussen 12u.30 en 16u.

Uitzonderlijk kan ook na 16 uur een afspraak gemaakt worden.

Voor meer algemene achtergrondinformatie over de CLB-werking kunt u steeds terecht op http://www.clbgent.be