Op het eind van elke maand worden alle lijsten van elk verbruikt product verwerkt. U kan de maandelijkse factuur betalen op 2 manieren:

Via domiciliëring:

Dit is de gemakkelijkste en meest gekozen manier, waarbij de overschrijving automatisch gebeurt via uw bank.
De formulieren zijn te verkrijgen op het secretariaat.

Via overschrijving