Nutswerken Kloosterstraat

U bent hier

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de grote wegenwerken aan de hoofdstraat van onze school: de Kloosterstraat.

Kloosterstraat opnieuw open

Vanaf maandag 13/11/2017 is de Kloostertsraat opnieuw bereikbaar langs beide zijden, dus ook langs de Poelstraat.

Het éénrichtingsverkeer geldt voorlopig niet meer.

De wegenwerken zijn echter nog niet afgelopen. We houden jullie verder op de hoogte van eventuele nieuwe wijzigingen.

Vriendelijke groeten,

Els Sys - Sophie Lejeune

Directeur GILKO Merelbeke

 

Lees het volledige bericht

Aandachtspunten brengen en afhalen kinderen

Beste ouder,

Zoals eerder gemeld starten op donderdag 28/09/2018 de werken in de Kloosterstraat.

Vandaar dat de ingang voor alle kinderen, ook voor fietsers, vanaf die dag via het zijhek aan de kleuterblok zal verlopen.

We plaatsten daar nadarhekkens om een parking voor de fietsen af te bakenen én om een doorgang naar de speelplaatsen te voorzien.

We willen uitdrukkelijk vragen om je kind tot aan de ochtendopvang of tot aan de juiste speelplaats (kleuter/lager) te brengen.

Bij het afhalen van de kinderen organiseren we onderstaande regeling:

-        kleuters worden om 16u00 in de klas opgehaald.

-        lagere schoolkinderen worden om 16u00 opgehaald aan de rij op de speelplaats lager. Je komt dus als ouder tot aan de speelplaats lager.

Kinderen die in de studie blijven worden ook ter plaatse opgehaald op de studieplaatsen of op de speelplaats.

Graag steeds de juf van toezicht verwittigen wanneer je uw kind ophaalt.

Bedankt voor jullie medewerking.

 

Lees het volledige bericht

Werken Kloosterstraat vanaf donderdag 28 september 2017

Vanaf donderdag 28 september 2017 starten de werken in de Kloosterstraat.

Dat betekent concreet dat er éénrichtingsverkeer geldt in de Kloosterstaat richting Poelstraat. Vanuit de Poelstraat kan je de Kloosterstraat dus niet meer in.

De trottoirs langs onze school worden volledig opengebroken van aan de hoek van de Poelstraat met de Kloosterstraat tot voorbij onze hoofdingang.

Vandaar dat de ingang voor alle kinderen, ook voor fietsers, vanaf donderdag via het zijhek aan de kleuterblok zal verlopen.

We organiseren daar een veilige in- en uitgang door gebruik te maken van nadarhekkens. Ook de fietsen kunnen daar veilig geplaatst worden.

Uiteraard vragen we aan iedereen om mee te zorgen voor een veilige schoolomgeving.

Bedankt voor jullie medewerking.

Lees het volledige bericht

Vanaf maandag 11 september 2017: vernieuwing nutsleidingen.

Vernieuwing nutsleidingen Kloosterstraat

De Kloosterstraat krijgt dit najaar een nieuwe riolering en de straat wordt ook verkeersveiliger gemaakt. Voor die riolerings- en wegenwerken van start gaan, vernieuwen verschillende nutsmaatschappijen eerst hun kabel- en leidingennetwerk. Dat gebeurt vanaf maandag 11 september en zal ongeveer 1 maand duren. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, worden de werken in fasen uitgevoerd.

  • Fase 1: het deel van de Kloosterstraat tussen de Hundelgemsesteenweg en de Poelstraat
  • Fase 2: de Poelstraat tussen de Hundelgemsesteenweg en de Kloosterstraat
  • Fase 3: de Kloosterstraat (onpare zijde) vanaf de Poelstraat tot de hoofdingang van de school
  • Fase 4: Kloosterstraat (onpare zijde) vanaf de hoofdingang van de school tot de Lembergsesteenweg
  • Fase 5: Kloosterstraat (pare zijde)

Na de werken moeten ook alle huizen nog aangesloten worden op het nieuwe leidingennetwerk. Dat zal alleen plaatselijke hinder veroorzaken.

Verkeerssituatie
Tijdens de werken in de Kloosterstraat (fase 3, 4 en 5) zal eenrichtingsverkeer gelden in de richting van de Poelstraat. In fase 2, wanneer de aannemer werkt in de Poelstraat tussen de Hundelgemsesteenweg en de Kloosterstraat, zullen fietsers richting de Hundelgemsesteenweg moeten omrijden via de Herman Teirlinckstraat. De aannemer zal ervoor zorgen dat de opritten van de huizen in de werfzone tijdens de werken zoveel mogelijk bereikbaar zijn. Ook de parking van het woonzorgcentrum en de parking met de glasbollen zullen bereikbaar blijven.

Lees het volledige bericht